Background Image
Previous Page  9 / 144 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 144 Next Page
Page Background

WESTLAND IN BUSINESS 2015

9

WETHOUDERS WESTLAND

“Ondernemers moeten ondernemen

en de gemeente probeert een gunstig

klimaat daarvoor te creëren.”

Loco-burgemeester Theo Duijvestyn

geeft de Westlandse ondernemers

graag de ruimte om zaken te doen.

“Het Westland wordt gedomineerd

door glastuinbouwclusters. De kracht

daarvan wordt bepaald door alle

aanwezige schakels. Handel, logistiek,

distributie, dienstverlening en finan-

ciering. Alle componenten moeten

goed op elkaar afgestemd zijn voor

een gezond ondernemersklimaat.

Door de crisis zien we steeds meer

dat de ondernemers hier internatio-

naal gaan. De Westlandse ondernemer

is goed op het gebied van voedselveilig-

heid, voedselzekerheid en het efficiënt

omgaan met hulpbronnen. Maar ook

op het gebied van kassenbouw zijn wij

prominent aanwezig in andere delen

van de wereld. Wij zijn ook trekkers

van de greenports. Maar, zoals gezegd,

de ondernemers moeten het doen.

Wij helpen met een goede infra-

structuur, bestemmingsplannen

maken en het stimuleren van een goed

ondernemersklimaat. Wij brengen

verschillende partijen bij elkaar en

bieden daarvoor een platform. We

moeten gezamenlijk de crisis te lijf

gaan. Westlanders zijn daar goed in.

Zij zijn degenen die innovatief zijn

en een groot doorzettingsvermogen

hebben. De meeste Westlandse

ondernemers zoeken andere

afzetgebieden. Lukt het niet nationaal,

dan gaat men internationaal. De

ondernemingszin is groot. En men

durft risico’s te nemen om het hoofd

boven water te houden.”

De gemeente Westland is een van de zes greenports van Nederland.

De economie van de gemeente wordt bepaald door de glastuinbouw.

Wij spraken met de wethouders Theo Duijvestijn (economische zaken en

greenport), Arne Weverling (externe positionering en vestigingsklimaat)

en Bram Meijer (verkeer en vervoer) over de mogelijkheden van het

Westland in de toekomst.

Ondernemers

ondernemen,

gemeente

faciliteert

Op de foto (v.l.n.r.):

Arne Weverling,

Bram Meijer en

Theo Duijvestijn.