Background Image
Previous Page  11 / 144 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 144 Next Page
Page Background

WESTLAND IN BUSINESS 2015

11

SCHAALVERGROTING

“Van oudsher hadden we in

elke kern een veiling,” vervolgt

wethouder Arne Weverling. “Om

concurrerend bezig te zijn, moesten

we komen tot schaalvergroting en

een herstructurering. De kavels

werden vergroot. Als gemeente

Westland zijn we ook druk met de

duurzaamheid. Vroeger werd er veel

gestookt onder het glas. Momenteel

zijn we ook bezig met aardwarmte.

Van een groot energieverbruiker

zijn we nu zelfs energieleverend.

Wij bieden oplossingen voor

waterverbruik, voedselproblematiek

en energieverbruik. Wat voor ons ook

belangrijk is het leefklimaat. Door de

modernisering van de glastuinbouw

zijn we genoodzaakt om woningen

te verplaatsen. We moeten er ook

rekening mee houden dat we niet

alleen de economie versterken,

maar dat de kwaliteit van leven ook

optimaal blijft. “Where nature meets

innovation” is een van onze slogans om

bedrijven te interesseren om zich in

het Westland te vestigen. We zijn druk

bezig om ons te positioneren in de rest

van de wereld. Nog meer zullen wij de

komende jaren ons gezicht laten zien

en tonen wat voor kennis wij allemaal

in huis hebben.”

BEREIKBAARHEID

“Een goede bereikbaarheid is

essentieel voor een aantrekkelijk

vestigingsklimaat,” vertelt

wethouder Bram Meijer. “We

moeten ervoor zorgen dat in het

Westland zelf, maar ook op de

uitvalswegen de verkeersstromen

goed op gang blijven. De verschillende

verkeersknooppunten zoals Westerlee

en bij Maasdijk moeten goed ontsloten

worden. We moeten bij verschillende

verkeersaders van twee maal een

rijstrook naar het dubbele. Alleen

dan kunnen we ervoor zorgen dat

de verkeersstroom op gang blijft. We

hebben te maken met het vervoer

van versproducten die snel op

de plek van bestemming moeten

aankomen. Maar een goed wegennet

is niet alleen belangrijk voor de

economie. De verkeersveiligheid is

net zo belangrijk. Het is voor ons ook

belangrijk om de waterproblematiek

te monitoren. In het verleden hebben

te vaak tuinbouwbedrijven onder

water gestaan. Samen met het

Hoogheemraadschap van Delfland en

de ondernemers proberen we dat soort

calamiteiten te voorkomen. Maar er is

natuurlijk ook behoefte aan zoet water

voor de gewassen. De samenwerking

tussen overheid en bedrijven verloopt

goed, waardoor er ook op het gebied

van watervoorziening goede afspraken

gemaakt kunnen worden.”

WETHOUDERS WESTLAND

‘Een goede

bereikbaarheid

is essentieel voor

een aantrekkelijk

vestigingsklimaat.’